User Tools

Site Tools


31-t-n-th-nh-y-n-th-nh-la-gi

Tân Thành là một xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Tân Thành có diện tích 25.46 km², dân số năm 1999 là 8362 người,[1] mật độ dân số đạt 328 người/km².

  • Năm 1983 chia xã Đức Thành thành hai xã lấy tên là xã Đức Thành, xã Tân Thành.[2]
  • phía đông giáp xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An,
  • phía tây giáp xã Tiến Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An,
  • phía nam giáp xã Đức Thành và xã Mã Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An,
  • phía bắc giáp xã Quỳnh Tam thuộc huyện Quỳnh Lưu.
31-t-n-th-nh-y-n-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)