User Tools

Site Tools


31-t-n-thi-n-la-gi-la-gi

Tân Thiện
Phường
Địa lý
Diện tích 3,78 km²[1]
Dân số (2015)  
 Tổng cộng 10873 người[1]
 Mật độ 2876 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 23234[1]

Tân Thiện là một phường thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Phường Tân Thiện có diện tích 3,78 km², dân số năm 2005 là 9710 người. Năm 2015 dân số của phường đạt 10873,[1] mật độ dân số đạt 2876 người/km².

31-t-n-thi-n-la-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)