User Tools

Site Tools


31-t-n-ti-n-ch-ng-m-la-gi

Tân Tiến là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 13,12 km², dân số năm 1999 là 8.591 người,[1] mật độ dân số đạt 655 người/km².

Xã Tân Tiến có 6 thôn: Việt An, Đông Tiến, Gò Chè, Phương Hạnh, Tân Hội, Tiến Tiên.

31-t-n-ti-n-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)