User Tools

Site Tools


31-t-n-ti-n-la-gi-la-gi

Tân Tiến
Địa lý
Diện tích 41,72 km²[1]
Dân số (2005)  
 Tổng cộng 9183 người[1]
 Mật độ 220 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 23246[1]

Tân Tiến là một xã thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã Tân Tiến có diện tích 41,72 km², dân số năm 2005 là 9183 người,[1] mật độ dân số đạt 220 người/km².

31-t-n-ti-n-la-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)