User Tools

Site Tools


31-t-n-tri-la-gi

Tân Tri là một xã thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Tân Tri có diện tích 69,96 km², dân số năm 1999 là 4082 người,[1] mật độ dân số đạt 58 người/km². Năm 2017 xã có 1023 hộ, 4618 nhân khẩu. Trong đó dân tộc Tày là 613 hộ, Dao là 407 hộ, Kinh 3 hộ.

Xã có 16 thôn: Khau Bao, Vũ Thắng A, Vũ Thắng B, Nà Càng, Ngọc Lâu, Pò Đồn, Long Bài, Bản Hoàng, Yên Mỹ, Thâm Phè, Bắc Mỏ, Minh Sơn, Thâm Xi, Bình An, Suối Tín, Suối Tát.

31-t-n-tri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)