User Tools

Site Tools


31-t-n-trung-t-n-y-n-la-gi

Tân Trung là một xã thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Tân Trung có diện tích 9,81 km², dân số năm 1999 là 7249 người,[1] mật độ dân số đạt 739 người/km².

Xã Tân Trung có một nhà thờ giáo xứ Lục Hạ được khánh thành năm 2018 là nhà thờ đẹp nhất khu vực

31-t-n-trung-t-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)