User Tools

Site Tools


31-t-ng-b-t-h-th-tr-n-la-gi

Tăng Bạt Hổ là một thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Thị trấn Tăng Bạt Hổ có diện tích 5,13 km², dân số năm 1999 là 7017 người,[1] mật độ dân số đạt 1368 người/km².

31-t-ng-b-t-h-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)