User Tools

Site Tools


31-t-ng-c-ng-ty-i-n-l-c-th-nh-ph-h-ch-minh-la-gi

Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 điện lực dưới quyền quản lý việc sử dụng điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các điện lực dưới quyền gồm:

Mỗi điện lực được điều hành như một công ty, gồm có 1 giám Đốc và 2 phó giám Đốc.

Thông báo tăng giá điện của Tổng Công ty điện lực Thành phố

Trong năm 2005, Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã bị tố cáo là lắp loại Điện kế điện tử kém chất lượng cho người dân, dù chưa thông qua Sở Công nghiệp [1]. Số điện kế này sau đó bị thu hồi, làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phải từ chức, tuy nhiên ông Hoàng là đại biểu Quốc hội nên có quyền miễn tố, cơ quan điều tra chưa thể xử lý hình sự được. Ngoài ra, Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phê phán là tổ chức "những vụ đấu thầu bất thường" [2]. Theo Phó chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hiếu Đằng, "việc độc quyền của ngành điện đã sinh ra những tệ nạn như vậy. Cho nên, cần phải phá vỡ cơ chế độc quyền này thì người dân mới "dễ thở", không bị phiền nhiễu" [3].

31-t-ng-c-ng-ty-i-n-l-c-th-nh-ph-h-ch-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)