User Tools

Site Tools


31-t-ng-ti-n-c-ng-m-a-xu-n-1945-t-i-la-gi

Cuộc tấn công mùa xuân năm 1945 tại Ý , có tên mã là hoạt động Grapeshot,[4] là cuộc tấn công của quân đồng minh vào đồng bằng Lombardy bắt đầu vào ngày 6 tháng 4 năm 1945 và kết thúc vào ngày 2 với sự đầu hàng của quân Đức ở Ý.

Quân Đồng minh đã tổ chức cuộc tổng phản công vào phòng tuyến Gothic vào tháng 8 năm 1944 với Quân đoàn 8 Anh Quốc chỉ huy bởi tướng Oliver Leese tấn công lên đồng bằng ven biển Adriatic và Quân đoàn 5 Hoa Kỳ chỉ huy bởi tướng Mark Clark, tấn công xuyên qua dãy Appenini.

Thay đổi chỉ huy[sửa | sửa mã nguồn]

Bố trí lực lượng[sửa | sửa mã nguồn]

Kế hoạch tấn công[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Total army group strength including Lines of Communication and support troops totalled 1,333,856[1]
 2. ^ In addition the army group had 91,000 Lines of Communication and anti-aircraft troops and controlled a further 100,000 local police[2]
 3. ^ From ngày 9 tháng 4 năm 1945 until the end of Operation Grapeshot, thus casualties exclude those suffered during the preliminary operations.
  5th Army: 7,965 casualties. American: 6,834 (1,288 chết, 5,453 wounded and 93 missing) casualties; South African: 537 (89 chết, 445 wounded and 3 missing) casualties; Brazilian: 594 (65 chết, 482 wounded and 47 missing) casualties.
  8th Army: 7,193 casualties. British: 3,068 (708 chết, 2,258 wounded and 102 missing) casualties; New Zealand: 1,381 (241 killed and 1,140 wounded) casualties; Indian: 1,076 (198 chết, 863 bị thương and 15 missing) casualties; Colonial: 46 (11 chết and 35 wounded) casualties; Polish: 1,622 (260 chết, 1,355 wounded and 7 missing) casualties.
  Italians fighting with both armies: 1,100 (242 killed, 828 wounded and 30 missing) casualties.[3]
 4. ^ British estimated around 30,000 casualties were inflicted upon the Axis forces during this offensive, while a German staff officer estimated 32,000 casualties suffered during Operation Grapeshot.[3]
 1. ^ a ă Jackson, p. 230.
 2. ^ a ă Jackson, p. 236.
 3. ^ a ă Jackson, p. 334
 4. ^ Jackson, p. 253
31-t-ng-ti-n-c-ng-m-a-xu-n-1945-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)