User Tools

Site Tools


31-t-nh-u-la-gi

Tả Nhìu là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thèn Phàng.
  • Đông giáp xã Cốc Rế.
  • Nam giáp xã Chế Là.
  • Tây giáp xã Bản Ngò, thị trấn Cốc Pài.

Xã Tả Nhìu có diện tích 18,17 km², dân số năm 1999 là 2.713 người,[1] mật độ dân số đạt 149 người/km².

Xã Tả Nhìu được chia thành các thôn bản: Lủng Mở, Na Lan, Lùng Tráng, Vai Lung, Na Ri, Na Van, Nấm Dé, Thẩm Giá, Cốc Cang, Na Hu, Đoàn Kết.

31-t-nh-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)