User Tools

Site Tools


31-t-p-ng-i-la-gi

Tập Ngãi là một xã thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã có diện tích 32,38 km², dân số năm 1999 là 12933 người,[1] mật độ dân số đạt 399 người/km².

Các ấp thuộc xã Tập Ngãi:

Lê Văn Qưới

Ngô Văn Kiệt

Ngãi Trung

Giồng Tranh

Ông Xây

Xóm Chồi

Cây Ổi

Đại Sư

Ngãi Hòa

...

31-t-p-ng-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)