User Tools

Site Tools


31-t-ph-n-ng-v-n-la-gi

Tả Phìn là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thài Phìn Tủng, thị trấn Đồng Văn
  • Đông giáp xã Tả Lủng.
  • Nam giáp xã Sủng Trà của huyện Mèo Vạc,
  • Tây giáp xã Sính Lủng.

Xã Tả Phìn có diện tích 20,61 km², dân số năm 1999 là 2.360 người.[1], mật độ dân cư đạt 115 người/km². Xã bao gồm các bản như: Mà Lủng, Dỉnh Nhủng, Tả Phìn A, Tả Phìn B, Khó Già, Khứa Lủng, Xà Tủng Chứ, Xùa Lủng, Nhia Lũng Phin.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-t-ph-n-ng-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)