User Tools

Site Tools


31-t-ph-n-sa-pa-la-gi

Phế tích một Tu viện thời Pháp ở xã Tả Phìn

Tả Phìn là một xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Tả Phìn có diện tích 26,82 km², dân số năm 1999 là 1937 người,[1] mật độ dân số đạt 72 người/km².

31-t-ph-n-sa-pa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)