User Tools

Site Tools


31-t-y-k-la-gi

Tây Kỳ là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Tây Kỳ có diện tích 6,6 km², dân số năm 1999 là 4081 người,[1] mật độ dân số đạt 618 người/km².

Là tên gọi sau Cách mạng tháng Tám sau khi đã sáp nhập 3 xã trong lịch sử là: xã La Tỉnh, xã Hựu Hiền (có 3 thôn: Kim Đới, Nhân Lý và Hiền Sĩ) và xã Kim Xuyên.

Xã Tây Kỳ giáp với Thị Trấn Tứ Kỳ bằng ranh giới chợ Yên

31-t-y-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)