User Tools

Site Tools


31-t-y-ng-la-gi

Tây Đằng là một thị trấn thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Tây Đằng có diện tích 12,1 km², dân số năm 1999 là 12877 người,[1] mật độ dân số đạt 1064 người/km².

Thị trấn Tây Đằng được thành lập năm 1994 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Quảng Oai và xã Tây Đằng.

31-t-y-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)