User Tools

Site Tools


31-t-y-phong-cao-phong-la-gi

Tây Phong là xã nằm ở phía Tây Nam huyện Cao Phong có trục đường quốc lộ 6A đi qua trung tâm xã, tổng diện tích tự nhiên 2.255,11 ha trong đó diện tích đất trồng trọt: 450 ha, đất lâm nghiệp: 875ha; đất chuyên dùng và đất ở; 190 ha; còn lại là đất đồi núi đá chưa giao khoán sử dụng là; 1.214 ha; tổng số; 1.284 hộ; 5.320 nhân khẩu,  xó có 3 dân tộc, trong đó dân tộc Mường: 57% dân tộc Kinh 38% dân tộc Dao: 5% có 10 thôn xóm trong đó có 02 xóm người Dao là xóm Chao và xóm Khạ; có 03 xóm thuộc xóm 135; xóm Chao, xóm Khạ, xóm Nếp.

Cơ cấu kinh tế của xã năm 2013 là:  Nông nghiệp – Lâm nghiệp chiếm 65%, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm 35%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã năm 2013 đạt 12,5%, thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người.  Như vậy là thu nhập bình quân đầu người đã cao hơn mức bình quân cả nước (15,3 triệu tương đương với 730 USD). Nhưng thấp hơn mức bình quân chung của cả huyện Cao Phong (21,7 triệu).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. Diện tích cam, mía tăng nhanh, năng suất sản lượng đều đạt; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được tăng cường.

Tuy nhiên, Tây Phong vẫn là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao: Năm 2013: 24%; Năm 2014: 18,9%; Phấn đấu năm 2015 còn là: 9,92%

Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, gồm 10 chi bộ thôn, xóm, 03 chi bộ trường học; 01 chi bộ cơ quan; 01 chi bộ trạm y tế với

213 đảng viên.

Tây Phong là một xã thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Tây Phong có diện tích 22.06 km², dân số năm 1999 là 4496 người,[1] mật độ dân số đạt 204 người/km².

31-t-y-phong-cao-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)