User Tools

Site Tools


31-t-y-t-u-la-gi

Tây Tựu là một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phường Tây Tựu có diện tích 539,48 ha, dân số năm 2013 là 27.566 người,[1] mật độ dân số đạt 2417 người/km².

Phường Tây Tựu được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 2013 trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Tây Tựu và cộng thêm 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương.[1]

Phường Tây Tựu gồm các tổ dân phố: Thượng 1, Thượng 2, Thượng 3, Thượng 4, Trung 5, Trung 6, Trung 7, Trung 8, Hạ 9, Hạ 10, Hạ 11, Hạ 12 và tổ dân phố số 15[3]

31-t-y-t-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)