User Tools

Site Tools


31-tam-a-v-nh-b-o-la-gi

Tam Đa là một xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Tam Đa có diện tích 5,28 km², dân số năm 1999 là 4633 người,[1] mật độ dân số đạt 877 người/km².

Tam Đa nằm ở phía Đông so với Thị trấn Vĩnh Bảo, tiếp giáp với xã: Nhân Hòa ở phía Tây Nam, Tân Liên ở phía Bắc, Liên Am ở phía Đông Nam và Huyện Tiên Lãng ở phía Đông

Tam Đa có 7 thôn (làng)

  • Lễ Hợp
  • Đông
  • Độ
  • Hoa Đàm
  • Chanh Dưới
  • Chanh Trên
  • Tràng

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo

31-tam-a-v-nh-b-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)