User Tools

Site Tools


31-tam-c-ng-tam-n-ng-la-gi

Tam Cường là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Tam Cường có diện tích 4,01 km², dân số năm 1999 là 2580 người,[1] mật độ dân số đạt 643 người/km².

Phía đông giáp Sông Thao, Phía nam giáp xã Cổ Tiết, Phía tây giáp xã Văn Lương, Phía bắc giáp xã Thanh Uyên, có tỉnh lộ 315 đi qua. TC có 4 khu HC, khu 4 được tách ra từ khu 3.

31-tam-c-ng-tam-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)