User Tools

Site Tools


31-tam-h-a-bi-n-h-a-la-gi

Tam Hòa là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường có diện tích 1,22 km², dân số năm 1999 là 17749 người,[1] mật độ dân số đạt 14548 người/km².

Phường Tam Hòa là phường ngoại ô thành phố Biên Hòa, cửa ngõ vào trung tâm thành phố Biên Hòa.

Phía Đông giáp phường Long Bình.

Phía Tây giáp phường Tam Hiệp.

Phía Nam giáp phường Bình Đa.

Phía Bắc giáp phường Tân Hiệp.

Tổng diện tích tự nhiên: 121,54 ha.

Phường Tam Hòa được chia thành 03 khu phố:

Khu phố 1: chia 24 tổ nhân dân.

Khu phố 2: chia 25 tổ nhân dân.

Khu phố 3: chia 24 tổ nhân dân.

31-tam-h-a-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)