User Tools

Site Tools


31-tam-h-ng-la-gi

Tam Hồng (trước kia là 2 xã Tam Lâm và Hồng Lạc sát nhập thành Tam Hồng) là một xã thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã có diện tích 930,2 ha, dân số năm 2013 là 14886 người,[1] mật độ dân số đạt 1413 người/km².

xã Tam Hồng có 9 thôn; Lũng Thượng, Phù Lưu, Trại Lớn, Man Để, Tảo Phú, Nho Lâm, Nho Lẻ, Bình Lâm và Lâm xuyên (9 làng được chia ra 13 khu hành chính: Lũng Thượng khu 1. Phù Lưu khu 2. Trại Lớn khu 3, Man Để khu 4,5,6. Tảo Phú khu 7, Nho Lâm Khu 8. Nho Lẻ khu 9, Bình Lâm Khu 10. Lâm Xuyên khu 11,12,13)

Người dân Tam Hồng rất cần cù, chịu khó có chợ Lầm (Tam Hồng) nổi tiếng miền Bắc, là xã có dân số lớn bậc nhất khu vực phía bắc.

Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của xã Tam Hồng

Địa danh hành chính xã Tam Hồng có lịch sử phát triển lâu đời như sau:

- Năm 1833, vào thời Minh Mạng nhà Nguyễn, xã Tam Hồng thuộc Phủ Yên Lạc, tỉnh Sơn Tây;

- Năm 1899, thuộc tỉnh Vĩnh Yên (do huyện Yên Lạc được cắt về tỉnh Vĩnh Yên);

- Năm 1950, hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phúc. Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Năm 1968, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Phú. Tam Hồng thuộc huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú.

- Năm 1977, hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường hợp nhất thành huyện Vĩnh Lạc. Tam Hồng thuộc huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú.

- Năm 1996, huyện Vĩnh Lạc tách thành huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường. Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phú.

- Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phú được tách thành 2 tỉnh: Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Từ đó đến nay, Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

31-tam-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)