User Tools

Site Tools


31-tam-hi-p-b-nh-i-la-gi

Tam Hiệp hay cù lao Tam Hiệp là một xã thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam, đối diện với xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông.

Xã Tam Hiệp có diện tích 13,72 km², dân số năm 1999 là 3965 người,[1] mật độ dân số đạt 289 người/km².

Cù lao Tam Hiệp (xưa gọi là cồn Tàu) ở trên sông Cửa Đại, chiều dài từ ngang xã Long Thạnh đến xã Vang Quới, ngày xưa cồn có ba ấp tương đương với ba xã trên bờ phía bên này sông, nay hợp lại thành xã mới Tam Hiệp. Từ cuối thế kỷ XVIII, trên đất cồn Tàu đã có truyền thuyết về anh em Bảy Giao, Chín Quỳ đến trừ cọp dữ, khai hoang, mở đất, lập nên xóm ấp trên vùng đất cồn nầy. Xã Tam Hiệp ngày nay là một vùng cây trái trù phú nổi tiếng của huyện Bình Đại.[3]

Sách Gia Định thành thông chí và Đại Nam nhất thống chí đều có nhắc đến Cồn Tàu. Năm 1002, cồn thuộc làng Long Phụng, quận Hoà Đồng, tỉnh Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Ngày 28 tháng 8/1957, cồn được chuyển giao về huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hiện nay, Cồn Tàu là xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại. Nguồn lợi lớn nhất của Cồn Tàu là cây ăn trái. Nghề nuôi cá ở đây cũng là nguồn lợi kinh tế đáng kể.[4]

Về nguồn gốc tên gọi "cồn Tàu" của địa danh có 2 truyền thuyết:[5]

  1. Cồn giống hình chiếc tàu thủy nên gọi Cồn Tàu.
  2. Xưa kia, có một chiếc tàu buôn nước ngoài vào ăn hàng bị chìm tại đây. Về sau, phù sa bồi tụ lại thành cồn, từ đó có tên gọi Cồn Tàu.

Hiện toàn xã Tam Hiệp có 526 ha đất trồng nhãn với 948 hộ sản xuất, chủ yếu là nhãn tiêu Huế (nhưng gần đây đa phần đã chuyển sang nhãn xuồng cơm vàng), năng suất bình quân mỗi năm thu đạt 10 tấn trái, lợi nhuận trên 50 triệu đồng/ha.[6]

Ngày 19 tháng 3/2010, ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có văn bản phê duyệt cho bến phà Tam Hiệp trên địa bàn huyện Bình Đại chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 3 tháng 4/2010. Thời gian hoạt động mỗi ngày từ 4 giờ đến 22 giờ. Toàn bộ công trình này có tổng giá trị trên 40 tỷ đồng với thời gian thi công gần 12 tháng.[7] Ngoài ra, còn có 2 bến phà nhỏ khác nối với xã Long Định (Bình Đại) và xã Hòa Định (Chợ Gạo Tiền Giang) và một phà tự phát nối với cồn Tân Thới (tiền giang)

31-tam-hi-p-b-nh-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)