User Tools

Site Tools


31-tam-kim-la-gi

Tam Kim là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Nguyen Bình, xã Minh Thanh.
  • Đông giáp xã Hoa Thám.
  • Nam giáp xã xã Hoa Thám, xã Thượng Ân (Ngân Sơn, Bắc Kạn), xã Hưng Đạo.
  • Tây giáp xã Hưng Đạo, xã Quang Thành.

Xã Tam Kim có diện tích 54,72 km², dân số năm 1999 là 2.726 người.[1], mật độ dân cư đạt 50 người/km².

Xã Tam Kim được chia thành các xóm: Pác Dài, Nà Dủ, Nà Hoảng, Nà Múc, Nà Sang, Nà Vạ, Phai Khắt, Pù Mìn, Ròn Dù, Tát Căng, Bản Um, Nà An, Nà Mạ.

Trên địa bàn xã Tam Kim có khu rừng Trần Hưng Đạo và các nguồn nước như sông Hiến, sông Nà Mạ, sông Nhiên, suối Bản Đống, khuổi Riền chảy qua. Xã có đồn Phai Khắt

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-tam-kim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)