User Tools

Site Tools


31-tam-ngh-a-la-gi

Tam Nghĩa là một xã thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Xã nằm ven Quốc lộ 1A

Xã Tam Nghĩa có diện tích 5.171,46ha, dân số năm 12.059 người, mật độ dân số đạt 233.2 người/km²[1]. Số lao động trong địa phương 5.736 người. Xã gồm có 9 thôn: Long Bình, Thanh Trà, Tịch Tây, Định Phước, Long Phú, An Thiện, Hòa Mỹ, Đông Yên, Hòa Vân.

Sân bay Quốc tế Chu Lai nằm trên địa bàn xã.

Tài nguyên thiên nhiên đáng kể ở xã chủ yếu là đá. Tại đây có rất nhiều mỏ đá khai thác bởi các công ty trong nước cũng như nước ngoài (Trung Quốc).

Trường học trên địa bàn xã gồm có: Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường Tiểu học Ngô Quyền Trường Trung học Cơ sở Lê Lợi.

31-tam-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)