User Tools

Site Tools


31-tam-o-th-tr-n-la-gi

Tam Đảo là một thị trấn thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Tuy nhiên, thị trấn Tam Đảo không phải là huyện lị của huyện Tam Đảo; các cơ quan hành chính của huyện đóng tại xã Hợp Châu.

Thị trấn Tam Đảo có diện tích 2,1 km², nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao 900 m so với mực nước biển, dân số năm 2003 là 620 người,[1] mật độ dân số đạt 295 người/km².

31-tam-o-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)