User Tools

Site Tools


31-tam-ph-c-ch-u-th-nh-la-gi

Tam Phước là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Tam Phước có diện tích 11,19 km², dân số năm 1999 là 8923 người,[1] mật độ dân số đạt 797 người/km².

gồm có các ấp Phước Tân

ấp thạnh hựu

ấp phước hựu

ấp phước hậu

31-tam-ph-c-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)