User Tools

Site Tools


31-tam-th-n-hi-p-la-gi

Tam Thôn Hiệp là một xã thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xã cách trung tâm huyện Cần Giờ khoảng 15 km tính theo đường chim bay và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km. Phía đông giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; phía tây giáp xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ; phía nam giáp xã Long Hòa, huyện Cần Giờ và phía bắc giáp xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.[2]

Xã Tam Thôn Hiệp có diện tích 110,37 km²,[1] chiếm 15,68% diện tích tự nhiên của huyện.[2] Dân số năm 1999 là 4713 người;[1] mật độ dân số đạt 43 người/km². Xã có bốn ấp, gồm An Hòa, An Lộc, An Phước và Trần Hưng Đạo.

31-tam-th-n-hi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)