User Tools

Site Tools


31-th-a-c-c-m-m-la-gi

Thừa Đức là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 30,06 km², dân số năm 1999 là 8928 người,[1] mật độ dân số đạt 297 người/km². Danh sách các ấp trong xã Thừa Đức: 1.ấp 3 2.ấp 4 3.ấp 8 4.ấp Tự Túc 5.ấp Lá Bàng

Trường THCS Thừa Đức.

31-th-a-c-c-m-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)