User Tools

Site Tools


31-th-b-nh-l-m-b-nh-la-gi

Thổ Bình là một xã thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bình An, xã Lăng Can.
  • Đông giáp xã [[Phúc Sơn, (Chiêm Hóa).
  • Nam giáp xã Phúc Sơn & Minh Quang (Chiêm Hóa).
  • Tây giáp xã Minh Quang (Chiêm Hóa), xã Hồng Quang.

Xã Thổ Bình có diện tích 68,7777 km², dân số năm 2011 khi thành lập huyện mới Lâm Bình là 5.077 người,[1] mật độ dân số đạt 74 người/km².

Xã Thổ Bình được chia thành các thôn xóm: Nà Cọn, Bản Piát, Nà Vài, Bản Pước, Bản Phú, Vằng Áng, Nà Mỵ, Nà Bó, Tân Lập, Lũng Piát.

31-th-b-nh-l-m-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)