User Tools

Site Tools


31-th-c-gi-n-la-gi

Thạc Gián là một phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường có diện tích 0,77 km², dân số năm 1999 là 16098 người,[1] mật độ dân số đạt 20906 người/km².

Trước đây, địa bàn phường Thạc Gián có chứa một phần Vĩnh Trung và Chính Gián. Vì thế nên hiện tại, đình làng Thạc Gián - được xếp hạng di tích quốc gia lại đang nằm trên địa bàn phường Chính Gián.[cần dẫn nguồn]

31-th-c-gi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)