User Tools

Site Tools


31-th-ch-b-ng-la-gi

Thạch Bằng là một xã thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Bằng có diện tích 9,58 km², dân số năm 1999 là 7531 người,[1] mật độ dân số đạt 786 người/km².

  • Bãi biển Xuân Hải thuộc xã Thạch Bằng có đủ điều kiện để đầu tư, phát triển thành khu du lịch với các loại hình dịch vụ hiện đại.
31-th-ch-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)