User Tools

Site Tools


31-th-ch-h-i-la-gi

Thạch Hải là một xã ven biển thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Hải có diện tích 13,47 km², dân số năm 1999 là 3433 người,[1] mật độ dân số đạt 255 người/km².

Các thôn xóm:

  • Liên Hải
  • Đại Hải
  • Thượng Hải
  • Minh Hải
  • Bắc Hải
  • Nam Hải
  • Bãi tắm Đại Hải
  • đăvj sản truyền thống: Mắm ruốc (hay còn gọi là nắm tôm)
31-th-ch-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)