User Tools

Site Tools


31-th-ch-h-ng-la-gi

Thạch Hương là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Hương có diện tích 6.11 km², dân số năm 1999 là 4388 người,[1] mật độ dân số đạt 718 người/km².

 • Năm 1983 chia xã Thạch Hương thành 2 xã Thạch Hương và Nam Hương [2]
 • phía đông giáp xã Thạch Lâm,
 • phía tây giáp xã Thạch Xuân,
 • phía nam giáp xã Thạch Điền và xã Nam Hương,
 • phía bắc giáp xã Thạch Tân.

Các thôn:

 • Tân Hòa
 • Trung Hòa
 • Nhật Trung
 • Liên Hương
 • Đông Thành
 • Tân Đình
 • Tân Minh
 • Tân Bình
31-th-ch-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)