User Tools

Site Tools


31-th-ch-l-m-th-ch-th-nh-la-gi

Thạch Lâm là một xã thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Đây là xã thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.

Xã Thạch Lâm có diện tích 65,26 km², dân số năm 1999 là 2372 người,[1] mật độ dân số đạt 36 người/km².

Xã Thạch Lâm bao gồm các thôn như: Thôn Biện, Thôn Đồi, Thôn Thống Nhất, Thôn Nghéo, Thôn Nội Thành, Thôn Đăng, Thôn Thượng. Trong đó có 3 thôn tương đối khó khăn vì phải qua sông Bưởi[2]. Thạch Lâm cũng là một trong những xã thuộc vườn quốc gia Cúc Phương còn phụ thuộc nhiều vào rừng núi nên đây là vấn đề cơ quan bảo vệ rừng cúc phương còn nhiều vấn đề phải lo lắng về nạn phá rừng[3].

31-th-ch-l-m-th-ch-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)