User Tools

Site Tools


31-th-ch-la-gi

Thạch Đà là một xã thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Thạch Đà có diện tích 7,71 km², dân số năm 1999 là 11474 người,[1] mật độ dân số đạt 1488 người/km².

Xã Thạch Đà được chia làm 04 thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4.

31-th-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)