User Tools

Site Tools


31-th-ch-s-n-th-ch-h-la-gi

Thạch Sơn là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Sơn có diện tích 10,49 km², dân số năm 1999 là 5246 người,[1] mật độ dân số đạt 500 người/km².

Xã có con sông Ngèn chảy qua làm địa giới hành chinh tự nhiên với huyện can lộc, huyện lộc hà, và tp hà tĩnh. Phia bắc và đông giáp huyện lộc hà, tây bắc giáp huyện can lộc , phía tây giáp xã thạch Kênh , tây nam giáp xã thạch việt, xã thạch long ở phía nam.

Xã thạch Sơn được chia thành 8 thôn:

1 Thôn Vạn Đò

2 Thôn Tân Hợp

3 Thôn Đình Hàn

4 Thôn Sơn Hà

5 Thôn Trì Khê

6 Thôn Sơn Tiến

7 Thôn Sông Tiến

8 Thôn Sông Hải

Kinh Tế:

Lạc hậu

31-th-ch-s-n-th-ch-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)