User Tools

Site Tools


31-th-ch-t-n-th-ch-h-la-gi

Thạch Tân là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Tân có diện tích 940.17 ha, dân số năm 2016 là 7.151 người,[1] mật độ dân số đạt 131 người/ha.

Các xóm:

 • Văn Minh
 • Mỹ Triều
 • Tân Hòa
 • Tiến Bộ
 • Bình Tiến
 • Trung Hòa
 • Tân Tiến
 • Đông Tân
 • Nhân Hòa
 • Thắng Hòa
 • Thôn 17
 • Thôn 18
31-th-ch-t-n-th-ch-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)