User Tools

Site Tools


31-th-ch-thanh-la-gi

Thạch Thanh là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Thanh có diện tích 6,28 km², dân số năm 1999 là 3751 người,[1] mật độ dân số đạt 597 người/km².

Nằm trên trục đường AH1, cách thành phố Hà Tĩnh hơn 6 km. Phía bắc giáp hai xã Phù Việt và Thạch Long, phía đông giáp xã Thạch Châu và thị trấn Thạch Hà, phía nam giáp xã Thạch Vĩnh, phía tây giáp xã Thạch Tiến.

Diện tích hoàn toàn là đồng bằng, phần lớn là đất nông nghiệp trồng lúa và hoa màu. Trên địa bàn xã không có sông ngòi, hồ đập lớn.

Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa và hoa màu. Ngành dịch vụ chưa phát triển.

31-th-ch-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)