User Tools

Site Tools


31-th-ch-x-la-gi

Thạch Xá là một xã thuộc huyện Thạch Thất(trước thuộc tỉnh Hà Tây) nay xác nhập vào thành phố Hà Nội

Xã có diện tích 3,4 km², dân số năm 1999 là 5.404 người,[1] mật độ dân số đạt 1.589 người/km².

Thạch Xá nổi tiếng với ngôi chùa Tây Phương và đặc sản chè lam.Thạch Xá có ba thôn chính: Tây Cầu,Thạch thôn,Yên thôn.Ngày trước Thạch Xá còn thuộc Tổng Nủa gồm:Chàng Sơn;Bình Phú;Thạch Xá. Vị trí địa lý:giáp với Cần Kiệm;Hữu Bằng;Chàng Sơn

31-th-ch-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)