User Tools

Site Tools


31-th-i-c-ng-la-gi

Thái Cường là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Kim Đồng, xã Vân Trình.
  • Đông giáp xã Vân Trình, xã Lê Lai.
  • Nam giáp xã Trọng Con.
  • Tây giáp xã Đức Thông.

Xã Thái Cường có diện tích 24,41 km², dân số năm 1999 là 1.183 người.[1], mật độ dân cư đạt 48 người/km².

Xã Thái Cường được chia thành các xóm: Lũng Đâư, Lũng Noọc, Nà Luông, Phiêng Un, Tẻm Tăng, Pác Han.

Trên địa bàn xã Thái Cường có núi khau Khoang. Quốc lộ 4A chạy qua địa bàn phía đông của xã, trên tuyến đường có cầu Hang Kị và đèo Khau Khoang.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-th-i-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)