User Tools

Site Tools


31-th-i-h-a-ba-v-la-gi

Thái Hòa là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.Thái Hòa gồm 6 thôn: Cộng Hòa, Thuận An, Phú An, Phú Nhiêu và Trung Hà. Có 5 hạng mục được xếp hạng

Xã Thái Hòa có diện tích 5,7 km², dân số năm 1999 là 7282 người,[1] mật độ dân số đạt 1278 người/km².

Thái Hòa Ba Vì diện tích 562,58 ha; gồm 6 thôn, với 2109 hộ = 8750 khẩu (số liệu 2013).

năm 2013 xã Thái Hòa có thu nhập đầu người đạt 19,9 triệu đồng. Có 10 tiêu chí đạt NTM.

31-th-i-h-a-ba-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)