User Tools

Site Tools


31-th-i-ph-c-la-gi

Thái Phúc là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,3 km², dân số năm 1999 là 7019 người,[1] mật độ dân số đạt 846 người/km².

Là quê hương của Thám hoa Quách Đình Bảo, Hoàng giáp Quách Hữu Nghiêm. Xã gồm các thôn: Phúc Tiền, Phúc Trung, Nha Xuyên, Kỳ Nha, Xuân Phố.

Xã có trường PTTH Thái Phúc

31-th-i-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)