User Tools

Site Tools


31-th-i-s-n-th-i-th-y-la-gi

Thái Sơn là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,94 km², dân số năm 1999 là 5847 người,[1] mật độ dân số đạt 984 người/km².

Xã Thái Sơn có các thôn sau:

- Thôn Thanh Miếu

- Thôn Kim Thành

- Thôn Nam Hưng Đông

- Thôn Nam Hưng Tây

- Thôn Hoàng Nguyên

- Thôn Thanh Phần

- Thôn Hoài Hữu

- Thôn Việt Cường

31-th-i-s-n-th-i-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)