User Tools

Site Tools


31-th-l-c-ph-c-th-la-gi

Thọ Lộc là một xã thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 3,89 km², dân số năm 2016 là 9500 người,[1] mật độ dân số đạt 1.715 người/km².

Xã có các cụm: Ổ thôn, Ba Bướm, Thượng lộc, Gium, Đoài

31-th-l-c-ph-c-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)