User Tools

Site Tools


31-th-n-ph-ng-la-gi

Thèn Phàng là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Xín Mần, xã Nàn Xỉn.
  • Đông giáp xã Bản Díu.
  • Nam giáp xã Ngán Chiên, xã Cốc Rế, xã Tả Nhìu.
  • Tây giáp thị trấn Cốc Pài, xã Chí Cả.

Xã Thèn Phàng có diện tích 37,14 km², dân số năm 1999 là 3.481 người,[1] mật độ dân số đạt 94 người/km².

Xã Thèn Phàng được chia thành các thôn bản: Pô Cổ, Tát Lượt, Khao Táo, Lùng Tráng, Khau Tinh, Cố Sử, Na Sai, Xín Thèn, Quan Thèn, Đoàn Kết, Cốc Sọc.

Xã Thèn Phàng được chia thành các thôn bản: Pố Cố, Tà Lượt, Khâu Táo, Lùng Cháng, Khâu Tinh, Sán Cố Sủ, Na Sai, Xín Thèn, Quán Thèn, Đoàn Kết, Cốc Soọc, Km 26[sửa | sửa mã nguồn]

31-th-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)