User Tools

Site Tools


31-th-ng-ki-m-la-gi

Thượng Kiệm là một xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Đây là một xã thuộc vùng đồng bằng, có lịch sử hình thành từ việc khai mở đất hoang ven biển cùng với huyện Kim Sơn năm 1829. Xã Thượng Kiệm bị gián đoạn ở giữa vì nhường đất cho việc thành lập thị trấn Phát Diệm của huyện này. Trụ sở xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 27 km.

Xã Thượng Kiệm có diện tích 6,81 km², dân số năm 1999 là 6653 người,[1] mật độ dân số đạt 977 người/km².

  • Diện tích: 6,81 km²
  • Dân số: 6653 người
  • Mật độ dân số: 977 người/km²

Địa giới hành chính: cũng giống như phần lớn các xã ở phía bắc huyện Kim Sơn, xã này có hình chữ nhật, chạy theo hướng bắc - nam hơi chếch về phía tây bắc - đông nam.

Phía đông giáp xã Kim Chính, Kim Sơn
phía tây giáp xã Lưu Phương, Kim Sơn
phía bắc giáp huyện Yên Mô
phía nam có đê bãi giáp với sông Đáy.

Thượng Kiệm là xã nằm dài theo đê hữu sông Vạc, là tuyến đường thủy giao thông quốc gia ở Ninh Bình. Xã này cũng là một trong số xã được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở Ninh Bình.

31-th-ng-ki-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)