User Tools

Site Tools


31-th-ng-l-i-pleiku-la-gi

Thắng Lợi
Phường
Địa lý
Diện tích 7,06 km²[1]
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 7967 người[1]
 Mật độ 1.128 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Thành lập 2006[2]
Mã hành chính 23582[1]

Thắng Lợi là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Phường Thắng Lợi có diện tích 7,06 km², dân số năm 2006 là 7967 người,[1] mật độ dân số đạt 1.128 người/km².

Phường Thắng Lợi được thành lập năm 2006 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Chư Á.[2] Năm 2008, phường này gồm có 8 tổ dân phố và các làng Chuét 1, Chuét 2 và Nha Prông[3]

 • Tổ dân phố 1 (trước đây là một phần thôn 3, xã Chư Á): gồm 160 hộ, 750 người. Địa giới: phía Đông giáp xã Chư Á; phía Tây giáp tổ dân phố 3 và 4; phía Nam giáp tổ dân phố 2, làng Chuét 2 và Nha Prông; phía Bắc giáp xã Trà Đa.
 • Tổ dân phố 2 (trước đây là một phần thôn 3, xã Chư Á): gồm 158 hộ, 582 người. Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 1; phía Tây giáp tổ dân phố 3; phía Nam giáp tổ dân phố 8, làng Chuét 1, Chuét 2; phía Bắc giáp tổ dân phố 1.
 • Tổ dân phố 3 (trước đây là thôn 2, xã Chư Á): gồm 194 hộ, 843 người. Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 1 và 2; phía Tây giáp tổ dân phố 4; phía Nam giáp tổ dân phố 7 và 8; phía Bắc giáp tổ dân phố 4.
 • Tổ dân phố 4 (trước đây là thôn 4, xã Chư Á): gồm 222 hộ, 892 người. Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 1 và 3; phía Tây giáp tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6; phía Nam giáp tổ dân phố 7; phía Bắc giáp tổ dân phố 6 và xã Trà Đa.
 • Tổ dân phố 5 (trước đây là một phần thôn 5, xã Chư Á): gồm 157 hộ, 612 người. Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 4; phía Tây giáp tổ dân phố 6 và phường Trà Bá; phía Nam giáp tổ dân phố 7 và phường Trà Bá; phía Bắc giáp tổ dân phố 4 và 6.
 • Tổ dân phố 6 (trước đây là một phần thôn 5, xã Chư Á): gồm 163 hộ, 665 người. Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 4; phía Tây giáp phường Trà Bá; phía Nam giáp tổ dân phố 5 và phường Trà Bá; phía Bắc giáp xã Trà Đa.
 • Tổ dân phố 7 (trước đây là một phần thôn 1, xã Chư Á): gồm 233 hộ, 942 người. Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 8; phía Tây giáp phường Trà Bá; phía Nam giáp phường Trà Bá; phía Bắc giáp tổ dân phố 3, 4 và 5.
 • Tổ dân phố 8 (trước đây là một phần thôn 1, xã Chư Á): gồm 190 hộ, 852 người. Địa giới: phía Đông giáp làng Chuét 1; phía Tây giáp tổ dân phố 7 và xã Chư HDrông; phía Nam giáp xã Chư Á; phía Bắc giáp tổ dân phố 2 và 3.
 • Làng Chuét 1: trước đây là một phần làng Chuét, xã Chư Á.
 • Làng Chuét 2: trước đây là một phần làng Chuét, xã Chư Á.
 • Làng Nha Prông: một phần làng Nha Prông cũ thuộc xã Chư Á.
 1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
 2. ^ a ă Nghị định số 98/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
 3. ^ Quyết định số 110/2007/QĐ-ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chia tách, thành lập và đổi tên thôn, làng,tổ dân phố thuộc phường Hoa Lư, Ia Kring, Thắng Lợivà xã Trà Đa, Tân Sơn, Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
31-th-ng-l-i-pleiku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)