User Tools

Site Tools


31-th-ng-l-m-m-c-la-gi

Thượng Lâm là một xã thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,27 km², dân số năm 2016 là 6.111 người,[1] mật độ dân số đạt 975 người/km².

Đây là xã đầu huyện Mỹ Đức, cách chùa Hương 32 km, là vùng đất bán sơn địa, với nhiều cảnh vật phong phú. Có núi non, hồ, rừng. Nghề chính ở đây là thêu, đan, cơ khí, mộc, chăn nuôi...

31-th-ng-l-m-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)