User Tools

Site Tools


31-th-ng-n-la-gi

Thượng Ân là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có diện tích 67,36 km², dân số năm 1999 là 1943 người,[1] mật độ dân số đạt 29 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Thương Ân được chia thành các thôn bản: Nà Bưa, Slành, Nà Y, Ruồm A, Ruồm B, Hang Rậu, Roòng Thù, Khuổi Sảo, Nà Cà, Tặc, Phia Pảng, Phiêng Khìt, Thẳm Ông, Nà Pài, Khuổi Rắt, Luộc, Nà Choán, Nà Hin.

31-th-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)