User Tools

Site Tools


31-th-ng-nh-la-gi

Phường Thắng Nhì là một phường thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, được đổi tên từ phường 6 cũ.

Phường có diện tích 2,7 km², dân số năm 1999 là 18.454 người,[1] mật độ dân số đạt 68,3 người/km².

Phường Thắng Nhì được thành lập ngày 14 tháng 5 năm 1986 theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi Phường 6, trên cơ sở tách ra từ phường Thắng Nhì cũ thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo khi đó. Sau khi giải thể đặc khu, thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phường 6 trở thành đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Chính phủ ban hành nghị quyết số 94, quyết định đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì.[3] Ngày 1 tháng 3 năm 2015, Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 94 về việc đổi tên thành phường mới.[4]

31-th-ng-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)